Wpływ sieci większej (omentum majus) na redukcję biofilmu bakteryjnego z implantów wprowadzonych do jam brzusznych szczurów laboratoryjnych

Impact of omentum majus on implant-formed biofilm reduction in abdominal cavities of laboratory rats

Marzenna Bartoszewicz1 | Beata Mączyńska1 | Anna Przondo-Mordarska2 | Danuta Smutnicka1 | Anna Secewicz1 | Adam Junka1 | Piotr Barć3 | Marta Rzeszutko4 | Wojciech Rzeszutko4 | Adam Domanasiewicz3

1 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
3 Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
4 Zakład Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Marzenna Bartoszewicz, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-534 Wrocław, Tel.: 71 784 05 10

Wpłynęło: 20.02.2017

Zaakceptowano: 15.03.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017030

Forum Zakażeń 2017;8(3):151–155

Streszczenie: Zakażenia związane z obecnością biofilmu stanowią 60–80% wszystkich infekcji szpitalnych. Wysoka tolerancja biofilmu na środki przeciwdrobnoustrojowe, antyseptyki i antybiotyki skłania do poszukiwania nowych rozwiązań terapeutycznych. W niniejszej pracy przedstawiono analizę zdolności uszypułowanej sieci większej, traktowanej jako prototypowy autogenny opatrunek wewnętrzny, do eradykacji biofilmu bakteryjnego Staphylococcus aureus i Klebsiella pneumoniae z jam brzusznych szczurów rasy Wistar. Uzyskane wyniki wskazują na zdolność sekwestracyjną sieci, ale nie na jej aktywność przeciwdrobnoustrojową.

Słowa kluczowe: biofilm, Klebsiella pneumoniae, sieć większa, Staphylococcus aureus, zakażenia wewnętrzne

Abstract: Biofilm-related infections are considered 60–80% of all nosocomial infections. High biofilm tolerance of such antimicrobials towards antiseptics and antibiotics is the reason why new therapeutic approaches are developed. In the present study, the analysis of the pedunculated omentum majus’s, ability to eradicate Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae biofilm from abdominal cavity of laboratory Wistar rats was performed. The pedunculated omentum majus was treated as a prototypic autogenic internal dressing. Obtained results indicate that the omentum majus possesses an ability to sequestrate but not to kill analyzed biofilms.

Key words: abdominal infections, biofilm, Klebsiella pneumoniae, omentum majus, Staphylococcus aureus