XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń

„Oparzenia – Polska – Białoruś – Rosja – Ukraina”
Zakopane, 21–23 listopada 2013 roku

Streszczenia zgłoszone do 9 listopada 2013 roku