XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z symppozjum ISAPS

10–12 października 2019 r., Poznań

Streszczenia zgłoszone do 31 sierpnia 2019 roku

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(3):115–150