Wrocławska Wiosna Anestezjologiczna 2019
III Polski Kongres Pokonać Sepsę

Wrocław, 13–15 czerwca 2019r