Zakażenia Streptococcus agalactiae u kobiet ciężarnych i noworodków

Streptococcus agalactiae infection in pregnant women and newborns

Agnieszka Sikora1 | Beata Rogulska1 | Anna Sikora2 | Małgorzata Wójtowicz-Bobin1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Patologią Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Agnieszka Sikora Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: 81 448 64 05, e-mail: agnieszka.sikora@umlub.pl

Wpłynęło: 04.07.2017

Zaakceptowano: 22.07.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017040

Forum Zakażeń 2017;8(4):261–267

Streszczenie: Streptococcus agalactiae jest przyczyną zakażeń w ciąży i połogu oraz u noworodkow.  Głownym czynnikiem wpływającym na rozwoj infekcji w okresie noworodkowym  jest kolonizacja przez GBS (ang. group B Streptococcus) pochwy i odbytu kobiet ciężarnych. U noworodkow zakażenie paciorkowcem grupy B może przebiegać pod postacią: ciężkiego zapalenia płuc, zapalenia opon mozgowo-rdzeniowych oraz sepsy. U kobiet ciężarnych obserwuje  się natomiast bezobjawową bakteriurię, bakteriemię w następstwie cięcia cesarskiego  czy poporodowe zapalenie błony śluzowej macicy. Ponadto GBS może być odpowiedzialny za:  porody przedwczesne, przedwczesne pęknięcie błon płodowych i zapalenie błon płodowych.  Badania przesiewowe w kierunku wykrywania nosicielstwa paciorkowca grupy B u kobiet pomiędzy  35. a 37. tygodniem ciąży oraz okołoporodowa profilaktyka antybiotykowa u ciężarnych  GBS-dodatnich są obecnie uważane za najskuteczniejsze metody zapobiegania zakażeniom  u noworodkow.

Słowa Kluczowe: ciąża, nosicielstwo, okołoporodowa profilaktyka antybiotykowa,  Streptococcus agalactiae, zakażenia u noworodkow

Abstract:  Streptococcus agalactiae (group B Streptococcus – GBS) is a pathogenic factor of infections  during pregnancy, the postpartum period and neonatal infections. The main risk factor  for infection during the neonatal period is GBS colonization of the vagina and rectum of the  mother. Neonatal infection with group B Streptococcus may occur in the form of severe pneumonia,  meningitis and sepsis. In pregnant women we observe: asymptomatic bacteriuria, bacteraemia  after the caesarean section and chorioamnionitis. Screening for group B Streptococcus  in women between 35 and 37 weeks of gestation and intrapartum antibiotic prophylaxis  in GBS-positive pregnant women are considered to be the most effective methods of preventing  neonatal infections.

Key Words: carrier, intrapartum antibiotic prophylaxis, neonatal infections, pregnancy,  Streptococcus agalactiae