Marta Tubacka1, 2

1 Grupa Robocza ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
2 I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2020009

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020;6(1):17–19

Udostępnij

Evereth Publishing