Zapobieganie hipotermii okołooperacyjnej – realizacja standardu opieki w Universitats Klinikum Eppendorf w Hamburgu

Prevention of perioperative hypothermia – implementation of the standard of care at Universitats Klinikum Eppendorf in Hamburg

Dorota Pilch

ORCID*: 0000-0002-6101-855X

Zentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Universitäts Klinikum Eppendorf, Hamburg, Havighorster Redder 39, 22115 Hamburg, Niemcy, Tel.: 49 176 20 28 35 16, e-mail: pilchdorota3@gmail.com

Wpłynęło: 19.11.2018

Zaakceptowano: 29.11.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018023

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(4):135–140

Streszczenie:

W pracy przedstawiono uwarunkowania hipotermii okołooperacyjnej, jej znaczenie kliniczne dla przebiegu procesu leczenia i zdrowienia pacjentów, a także aspekty ekonomiczne związane ze stosowaniem bądź zaniechaniem prewencji. Odniesiono się do realizacji ogólnoniemieckiego „Standardu S3” w praktyce klinicznej na przykładzie zintegrowanego bloku operacyjnego w Klinice Uniwersyteckiej Eppendorf w Hamburgu (Niemcy).

Słowa kluczowego: hipotermia okołooperacyjna, prewencja, standard opieki

Abstract:

The paper presents the conditions of perioperative hypothermia, clinical significance for the course of treatment and recovery of patients, as well as economic aspects related to the use or discontinuation of prevention. Reference has been made to the implementation of the overall German “S3 Standard” in clinical practice with an integrated operating theater at the Eppendorf University Clinic in Hamburg (Germany) presented as an example.

Key words: perioperative hypothermia, prevention, standard of care