Zapobieganie zranieniom u pracowników medycznych

Preventing injuries in health care personnel

Beata Denisiewicz

Stobrawskie Centrum Medyczne, ul. Miarki 14, 46-082 Kup, Tel.: (77) 469 54 55, Fax: (77) 427 47 10

Wpłynęło: 20.02.2015

Zaakceptowano: 06.03.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2015009

Forum Zakażeń 2015;6(2):135–138

Streszczenie: Zranienia, do których dochodzi podczas wykonywania procedur medycznych u pracowników ochrony zdrowia, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Można im zapobiegać poprzez ograniczanie używania ostrych narzędzi lub ich eliminację na rzecz bezpiecznego sprzętu medycznego. Istotną rolę odgrywa również odpowiednie przeszkolenie personelu przed wprowadzeniem bezpiecznego ostrego sprzętu medycznego, ponieważ błędne postępowanie nawet przy jego użyciu może być przyczyną zakłuć. Dane dotyczące liczby ekspozycji są niepełne, gdyż nie wszyscy pracownicy zgłaszają przypadki zranienia ostrymi narzędziami. Przedstawione wskaźniki ekspozycji nie obrazują wielkości problemu, który w rzeczywistości może być o wiele większy.

Słowa kluczowe: bezpieczny ostry sprzęt, wskaźniki ekspozycji, zakłucia

Abstract: Injuries while medical procedures can lead to serious health consequences. It is possible to prevent them limiting or eliminating applying the quantity of sharp instruments. It is also important to train personnel before implementation of safe medical sharp instruments, because wrong use of them may cause stab. Data of the number of exposures are incomplete, not all workers report a case of injury with a sharp instrument. The exposure indicators do not indicate the size of the problem, it is believed that in fact can be much higher.

Key words: indicators exposure, sharp secure equipment, stabbing