Zastosowanie antyseptyków w leczeniu zakażeń ran oparzeniowych

Antiseptics in the treatment of burn wounds infection

Monika Oleksy, Adam Junka, Marzenna Bartoszewicz

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Monika Oleksy Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, Tel./Fax: 71 784 06 74, e-mail: em.oleksy@gmail.com

Received: 19.06.2017

Accepted: 03.07.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017008

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(2):53-58

Streszczenie: Powikłanie infekcyjne jest jedną z najczęstszych przyczyn zagrożenia życia podczas leczenia ciężkich i rozległych oparzeń. Przerwanie ciągłości tkanek, zaburzenie homeostazy i niedotlenienie mogą doprowadzić do relokacji i niekontrolowanego rozrostu drobnoustrojów kolonizujących ranę lub jej brzegi, a w efekcie do zakażenia, które w istotny sposób utrudnia proces gojenia, znacznie wydłużając czas konieczny do reepitelializacji. Utworzona w ranie struktura biofilmu cechuje się odpornością na działanie antybiotyków i elementów układu odpornościowego gospodarza. Obecnie dąży się do zastąpienia antybiotykoterapii miejscowej terapią bezbarwnymi antyseptykami o wysokim indeksie biozgodności, które – wnikając w głąb struktury biofilmu – prowadzą do jego eradykacji.

Słowa Kluczowe: antyseptyka, chlorheksydyna, dichlorowodorek oktenidyny, oparzenia, poliheksanidyna, powidon jodu

Abstract: Infectious complications are leading causes of life-threatening conditions that can occur during severe and extensive burn treatment. Tissue damage, homeostasis disorders and hypoxia may lead to the relocation and uncontrolled proliferation of microorganisms that colonize the wound or its edges and in consequence lead to an infection that significantly impedes the healing process, while greatly prolonging time necessary for reepithelialization. The structure of wound biofilm is resistant to antibiotics and components of the host’s immune system. Therefore, there is an ongoing trend to replace local antibiotic therapy with a colorless antiseptic that has a high biocompatibility index (BI) and is which able to penetrate deeply into the biofilm structure and thus is effective in its eradication.

Key words: antisepsis, burns, chlorhexidine, octenidine dihydrochloride, polyhexanide, povidone iodine