Zastosowanie pozakonazlu w inwazyjnych zakażeniach grzybiczych u dzieci w polskich pediatrycznych ośrodkach hematologii, onkologii i przeszczepiania komórek krwiotwórczych

Posaconazole in invasive fungal infections in children treated in Polish pediatric hemato-oncology or stem cell transplant units

Jan Styczyński1 | Krzysztof Czyżewski1 | Mariusz Wysocki1 | Olga Zając-Spychała2 | Jacek Wachowiak2 | Karolina Siewiera3 | Jowita Frączkiewicz3 | Krzysztof Kałwak3 | Ewa Gorczyńska3 | Alicja Chybicka3 | Agnieszka Zaucha-Prażmo4 | Jerzy Kowalczyk4 | Jolanta Goździk5 | Tomasz Ociepa6 | Tomasz Urasiński6 | Weronika Stolpa7 | Grażyna Sobol-Milejska7 | Zofia Małas8 | Wanda Badowska8

1 Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
2 Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3 Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
4 Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
5 Katedra Immunologii i Transplantologii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
6 Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
7 Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Kliniki Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
8 Oddział Hematologii i Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Jan Styczyński Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera   w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika   w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, Tel.: (52) 585 43 29, Fax: (52) 585 43 49

Wpłynęło: 01.06.2014

Zaakceptowano: 24.06.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2014033

Forum Zakażeń 2014;5(3):151–155

Streszczenie: Wstęp Pozakonazol jest lekiem rekomendowanym do stosowania u dorosłych pacjentów w profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych (ang. invasive fungal infections – IFI) w ostrych białaczkach i w chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. graftversus- host-disease – GVHD) po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (ang. hematopoietic stem cell transplantation – HSCT ) oraz w terapii mukormykoz i drugiej linii inwazyjnej aspergilozy. Stosunkowo mało jest natomiast danych dotyczących stosowania pozakonazolu u dzieci. Cel pracy Ocena skuteczności zastosowania pozakonazolu u dzieci w polskich oddziałach hematologii i onkologii dziecięcej (ang. pediatric hematology and oncology – PHO) i HSCT w latach 2012–2013. Materiał i metody Analizą retrospektywną objęto łącznie 37 pacjentów, u których zastosowano pozakonazol w profilaktyce lub terapii IFI. Czworo badanych otrzymało pozakonazol dwukrotnie. Wyniki Pozakonazol w profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych po HSCT stosowano łącznie u 15 pacjentów w wieku 1,3–17,9 roku, w tym u 10 chorych poniżej 12. roku życia. U badanych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych pozakonazol był stosowany w terapii u 11 osób w przedziale wiekowym 0,9 roku–18 lat, w tym u czterech pacjentów poniżej 12. roku życia. Leczenie zakończyło się powodzeniem u wszystkich chorych, niezależnie od tego czy lek stosowano w monoterapii (n=5), czy w terapii skojarzonej (n=6). U dzieci z chorobami nowotworowymi przebywających w oddziałach PHO pozakonazol był podawany 11 pacjentom w przedziale wiekowym 0,4 roku–18 lat, w tym 6 badanym poniżej 12. roku życia. Czterech chorych otrzymało pozakonazol dwukrotnie. Terapia zakończyła się powodzeniem w 14/15 przypadków, w tym w 8/8 monoterapii oraz u 6/7 pacjentów poddanych terapii skojarzonej. Wnioski Doświadczenia przedstawione w analizie, poparte publikacjami z zagranicznych ośrodków, sugerują, że pozakonazol można również bezpiecznie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Słowa kluczowe: białaczki, dzieci, inwazyjna choroba grzybicza, inwazyjne zakażenia grzybicze, pozakonazol, przeszczepianie komórek krwiotwórczych

Abstract: Introduction Posaconazole is the antifungal drug recommended for use in adult patients in prophylaxis of invasive fungal infections (IFI) in acute leukemia or graft-versus-host disease (GVHD) after hematopoietic stem cell transplantation (HSCT ), as well as in therapy of mucormycoses and second-line therapy of invasive aspergillosis. There is a paucity of studies on posaconazole use in children. Aim Analysis of efficacy of therapy of posaconazole in children in Polish pediatric hematology and oncology (PHO) or HSCT centers in 2012–2013. Material and methods A total number of 37 children were included into retrospective study of posaconazole use in prophylaxis or therapy of IFI. Four patients were treated twice. Results Posaconazole was used in prophylaxis of IFI in 15 patients after HSCT aged 1.3–17.9 years, including 10 children under 12 years. In 11 HSCT patients aged 0.9–18 years, including 4 children under 12 years, posaconazole was used in therapy of IFI. Therapy was successful in all 11 cases, both in monotherapy (n=5) and therapy combined with other antifungals (n=6). In 11 PHO patients, aged 0.4–18 years, including 6 children under 12 years, a total number of 15 therapies of IFI with posaconazole was performed. Therapy was successful in 14/15 cases, in 8/8 monotherapies and 6/7 combined therapies. Conclusions Results presented in this study, confirmed by studies from other centers published in the literature, strongly suggest that posaconazole might be safely administered in children under 12 years of age.

Key words: children, hematopoietic stem cell transplantation, invasive fungal disease, invasive fungal infection, leukemia, posaconazole