Open fractures of the forearm – a special type of chronic traumatic wounds. A case report

Bartosz Cybułka

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, e-mail: b.cybulka@wp.pl
Wpłynęło: 10.05.2017

Zaakceptowano: 20.07.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017016

Leczenie Ran 2017;14(3):109–115

Streszczenie: U większości pacjentów leczenie złamania otwartego z towarzyszącymi mnogimi uszkodzeniami tkanek miękkich otaczających kość jest utrudnione i jednocześnie długotrwałe. Poza podstawowym postępowaniem – polegającym na repozycji oraz stabilizacji odłamów kostnych – konieczna jest również czasochłonna terapia urazowej rany przewlekłej. W większości przypadków niezbędne jest leczenie operacyjne oraz zastosowanie antybiotykoterapii o szerokim spektrum. W celu przyspieszonego oraz ostatecznego pokrycia ubytków tkankowych – oprócz podstawowego postępowania z raną – niezbędne okazują się dodatkowe procedury. W niniejszej pracy zaprezentowano korzyści płynące z wczesnego zastosowania miejscowej terapii podciśnieniowej (NPWT). Leczenie podciśnieniem – oprócz przyspieszenia procesu gojenia – na wielu płaszczyznach regeneracji tkankowej może skutecznie ograniczać ryzyko zakażenia powierzchownego (obejmującego tkanki miękkie) oraz głębokiego (penetrującego do kości i szpiku), które nierozerwalnie wiąże się z przebiegiem powikłanego złamania otwartego.

Słowa kluczowe: NPWT, rana przewlekła, rana urazowa, terapia podciśnieniowa, zapalenie kości i szpiku, złamanie otwarte

Abstract: Oxygen is essential for proper wound healing. In the site of injury, it activates processes connected with damaged tissue repair by affecting the production of collagen and a number of factors such as: interleukins, VEGF, PDGF, endothelin-1 and TGF-β. In recent years, many therapeutic methods based on oxygen and ozone application on chronic wounds have been developed. The use of hyperbaric chambers, oxygen-ozone mixtures and local oxygen therapy are very promising.

Key words: healing, oxygen, ozone, wound

Udostępnij

Evereth Publishing