W ramach konferencji VII Forum Leczenia Ran serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, w którym wyłonimy aż 10 zwycięzców. Główną nagrodą jest bezpłatny udział wydarzeniu wraz z zakwaterowaniem i wydarzeniami towarzyszącymi. Konkurs polega na przesłaniu pracy naukowej do czasopisma naukowego „Forum Leczenia Ran”.

Konferencja VII Forum Leczenia Ran odbędzie się w dniach 18–21 września 2024 r. w Bachleda Hotel Kasprowy w Zakopanem. Wydarzenie to poświęcone jest szeroko rozumianej tematyce leczenia ran trudno gojących się i ostrych. To przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i interdyscyplinarnego dialogu w tej dziedzinie. Konferencje z cyklu Forum Leczenia Ran rokrocznie gromadzą nawet 1000 uczestników, reprezentujących różne dziedziny medycyny.

Jakie nagrody przewidziano w ramach konkursu?

Konkurs polega na przesłaniu pracy naukowej do czasopisma „Forum Leczenia Ran”. Przewidziano aż 10 nagród dla najlepszych autorów, a w nich:

  • bezpłatny udział w konferencji VII Forum Leczenia Ran wraz z zakwaterowaniem i wstępem na wydarzenia towarzyszące (wygrywają 4 osoby);
  • bezpłatny wstęp na konferencję VII Forum Leczenia Ran (wygrywają 3 osoby);
  • roczna prenumerata czasopisma „Forum Leczenia Ran” dla autorów, których prace zakwalifikowały się do publikacji (wygrywają 3 osoby).

Zasady udziału w konkursie

„Forum Leczenia Ran” to oficjalne czasopismo naukowe Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i Organizacji Opieki. Periodyk podejmuje szeroko pojętą tematykę ran trudno gojących się o różnej etiologii. Tworzą go najlepsi eksperci w dziedzinie leczenia ran w Polsce. Za publikację w czasopiśmie Autorowi przysługuje 20 punktów MNiSzW.

Udział w konkursie może wziąć każda osoba związana zawodowo z medycyną. Uczestnicy mogą zgłosić pracę oryginalnąpracę poglądową/przeglądową lub opis przypadku o charakterze naukowym, mieszczącą się w problematyce czasopisma. Zgłoszone prace powinny być zgodne z Procedurą Redakcyjną oraz Instrukcjami dla Autorów (więcej informacji znajduje się tutaj – w zakładkach „Procedura Redakcyjna” i „Instrukcje dla Autorów”).

PRZECZYTAJ REGULAMIN KONKURSU

Zgłoszenie pracy naukowej do udziału w Konkursie wymaga zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym następującej informacji: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Konkursu” wraz z datą akceptacji Regulaminu. Informację tę należy zamieścić w rubryce „Uwagi” w formularzu zgłoszenia pracy. Zgłoszenie niezawierające powyższych informacji nie zostanie dopuszczone do Konkursu.

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do dnia  31 maja 2024 r. Wyłonienie zwycięzców zostanie ogłoszone 15 czerwca 2024 r.