Algorytmy i wytyczne postępowania terapeutycznego w ranach trudno gojących się

Algorithms and guidelines for therapeutic management in non-healing wounds

Interdyscyplinarna grupa ekspertów:
Marek Kucharzewski1, 2 | Elżbieta Szkiler3 | Grzegorz Krasowski4 | Marzenna Bartoszewicz5 | Tomasz Banasiewicz6 | Anna CHrapusta7 | Zuzanna Konrady8 | Anna Mirosz9 | Bogumiła Aziewicz-Gabis10 | Aleksander Sieroń11 | Grzegorz Oszkinis12 | Krzysztof Strojek13 | Zbigniew Rybak14

1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu-Rokitnicy
2 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
3 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu
4 Krapkowickie Centrum Zdrowia
5 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
6 Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
7 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im L. Rydygiera w Krakowie
8 Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu
9 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
10 Leczenie Ran Przewlekłych w Koszalinie
11 Dr h.c. multi, Konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu
12 Oddział Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
13 Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
14 Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Marek Kucharzewski
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica,
e-mail: kucharzewski@snlr.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 28.07.2020

Zaakceptowano: 25.08.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020020

Forum Leczenia Ran 2020;1(3):95–116

Streszczenie: Niniejsze opracowanie obejmuje podstawowy zbiór zasad i rekomendacji specjalistów z różnych dziedzin medycyny dotyczących postępowania z ranami o różnych etiologiach. Celem dokumentu jest stworzenie algorytmów terapeutycznych, które będą mogły stanowić podstawę przy ocenie rany, monitoringu i doborze optymalnej metody postępowania w poszczególnych etapach jej leczenia. Dokument w swoich założeniach ma stanowić przydatne narzędzie dla praktyków, które ułatwi prawidłowe podejmowanie decyzji terapeutycznych w procesie leczenia rany.

Słowa kluczowe: leczenie ran, odleżyny, owrzodzenia, rana trudno gojąca się, rana zakażona, zespół stopy cukrzycowej

Abstract: This paper contains a basic set of principles and recommendations of specialists from various fields of medicine regarding the wound management of various etiology. The aim of this document is to create therapeutic algorithms, forming the basis for wound assessment, appropriate monitoring and selection of the appropriate and individual method of treatment at every stage, as well as for the revision of the current procedure. Assumedly the document should be a useful tool for practitioners that might help in making therapeutic decisions during the process of wound care at every stage.

Key words: bedsores, diabetic foot syndrome, infected wound, non-healing wound, ulcers, wound management