Amputat – słowo nieistniejące, a konieczne w języku polskim

Anna Chrapusta

Anna Chrapusta
Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2022;10(1):1

Streszczenie: Ostre urazy kończyn to częsty efekt wypadków, do których dochodzi zarówno w pracy, jak i w trakcie wykonywania zajęć domowych, w wypadkach komunikacyjnych czy w innych okolicznościach. W skrajnych przypadkach dochodzi do amputacji, czyli całkowitego odcięcia kończyny. Poziom odcięcia kończyny może przebiegać na różnych wysokościach i najczęściej obejmuje palce ręki. Amputacje możemy podzielić według mechanizmu odcięcia, co przekłada się na jakość tkanek w miejscu przerwania ciągłości kończyny i jest podstawowym czynnikiem kwalifikacji do replantacji, czyli przywrócenia ciągłości kości, ścięgien, mięśni, naczyń krwionośnych, nerwów i skóry. Najbardziej korzystny pod tym względem jest mechanizm z ostrego cięcia doznanego przykładowo nożem lub siekierą. Najczęściej spotykamy się z amputacją z poszarpaniem tkanek w wyniku odcięcia piłą tarczową, co znacznie utrudnia replantację. Mechanizm z wyrwania kończyny jest często przeciwskazaniem do replantacji, gdyż poziom uszkodzenia tkanek daleko przekracza miejsce oderwania kończyny.