Chorobotwórczość i epidemiologia zakażeń Streptococcus agalactiae a znaczenie badań w kierunku nosicielstwa GBS

Pathogenicity and epidemiology of Streptococcus agalactiae infections and the singificance of testing for GBS carriage

Agnieszka Mrosek

ORCID: 0000-0002-2746-1988

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii,
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Roosevelta 2,
47-200 Kędzierzyn-Koźle,
e-mail: amrosek@e-szpital.eu

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 19.01.2023

Zaakceptowano: 27.01.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2023003

Forum Zakażeń 2023;14(1):31–37

Streszczenie: Paciorkowce β-hemolizujące grupy B (GBS) to główna przyczyna inwazyjnych zakażeń u noworodków. GBS kolonizują przewód pokarmowy i przejściowo układ moczowo-płciowy, ale przekazywane noworodkowi podczas porodu mogą wywołać m.in. zakażenie płuc, zapalenie dróg moczowych, sepsę czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Patogeneza, schemat transmisji i czynniki ryzyka są typowe dla wczesnego i późnego zespołu chorobowego. Liczne czynniki wirulencji GBS biorą udział w rozwoju zakażenia i determinują jego przebieg. Klon hiperwirulentny wykazuje ekspresję unikalnych białek, które predysponują go do zakażania ośrodkowego układu nerwowego. Aby zapobiec transmisji GBS, stosuje się okołoporodową profilaktykę antybiotykową. Wskazaniem do jej podania jest wynik badania mikrobiologicznego. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego tłumaczą sposób pobierania wymazów z pochwy i odbytu oraz dalsze postępowanie z pacjentką. Zastosowanie specjalnych podłóż mikrobiologicznych może zwiększyć czułość badania.

Słowa kluczowe: GBS, hodowla, profilaktyka antybiotykowa, wirulencja, zakażenia noworodków

Abstract: Group B β-hemolytic streptococci (GBS) represent the leading cause of invasive infections in the neonates. GBS colonize the gastrointestinal tract and, temporarily, the genitourinary system, but when transferred to a newborn during childbirth, they can cause, among others, pneumonia, urinary tract infection, sepsis, or meningitis. Pathogenesis, the transmission pattern and the risk factors are typical for an early- and late-onset disease. Moreover, a number of GBS virulence factors are involved in the development of infection, which further determine its progress. The hypervirulent clone expresses unique proteins that predispose it to infect the central nervous system. Intrapartum antibiotic prophylaxis is used in order to prevent GBS transmission. The indication for its administration is the result of a microbiological test. The recommendations of the Polish Gynecological Society describe the methods of obtaining swabs from the vagina and rectum, as well as further management of the patient. The use of special microbiological media may increase the sensitivity of the test.

Key words: antibiotic prophylaxis, culture, GBS, neonatal infection, virulence