Etiology and overview of surgical and non-surgical management of facial nerve palsy

Etiologia i omówienie postępowania chirurgicznego oraz niechirurgicznego w porażeniu nerwu twarzowego

Aleksandra Kadubiec1 | Paweł Szychta2

ORCID*: 0009-0004-8385-098X | 0000-0001-8720-4310

1 Division of Plastic and Reconstructive Surgery, European Institute of Oncology, Milan, Italy
2 Dr Szychta Chirurgiaplastyczna.pl, Gdańsk, Poland

Paweł Szychta
Dr Szychta Chirurgiaplastyczna.pl,
ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk,
e-mail: pawel.szychta@chirurgiaplastyczna.pl

*according to the order on the list of Authors

 

Received: 04.11.2023

Accepted: 21.11.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2023008

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2023;11(2)::33–42

Abstract: The facial nerve paralysis is a functionally and aesthetically compromising condition that may have a very negative impact on many important functions such as facial mimics, oral competence, speech, mastication, deglutition and eye protection, potentially leading to anxiety disorders and depression in up to one third of the affected patients. There are many different etiologies of facial nerve paralysis, the most common being Bell’s palsy and trauma. According to the etiology, there are different treatment approaches falling into two main categories: surgical and non-surgical. The aim of this article is the overview of surgical and non-surgical treatments for facial nerve palsy in reference to different etiologies.

Key words: facial nerve paralysis, facial palsy, facial reanimation, facial surgery, free tissue transfer

Streszczenie: Porażenie nerwu twarzowego jest schorzeniem, które pod względem tak funkcjonalnym, jak estetycznym może negatywnie wpływać na wiele ważnych funkcji, takich jak mimika twarzy, prawidłowe funkcjonowanie jamy ustnej, mowa, żucie, przełykanie i ochrona narządu wzroku. Stąd może prowadzić do zaburzeń lękowych i depresji, które mogą dotyczyć nawet jednej trzeciej pacjentów dotkniętych tym schorzeniem. Etiologia porażenia nerwu twarzowego jest zróżnicowana, a do najczęstszych przyczyn należą porażenie Bella oraz urazy. W zależności od etiologii stosuje się różne metody leczenia, które dzielą się na dwie główne kategorie: chirurgiczne i niechirurgiczne. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zarówno chirurgicznych, jak i niechirurgicznych metod leczenia porażenia nerwu twarzowego w zależności od czynników etiologicznych.

Słowa kluczowe: chirurgia twarzy, porażenie nerwu twarzowego, porażenie twarzy, rekonstrukcja twarzy, wolny transfer tkanek