Leczenie owrzodzenia Kennedy w warunkach domowych. Opis przypadku i porównanie kosztów leczenia nowoczesnymi opatrunkami i terapią podciśnieniową

Kennedy terminal ulcer treatment in a home setting. Case report and comparison of treatment costs with modern dressings and negative pressure therapy

Elżbieta Szkiler

ORCID: 0000-0002-4066-1212

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu,
ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg,
e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 17.12.2021

Zaakceptowano: 29.12.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2021026

Forum Leczenia Ran 2022;3(3):119–126

Streszczenie: Owrzodzenie Kennedy, należące do ran typu SCALE, powstaje u osób chorych u kresu życia, a także u pacjentów z ostrą niewydolnością narządów, np. serca. W niniejszym artykule przedstawiono leczenie odleżyny w warunkach domowych u pacjenta po rozległym zawale serca, o początkowej powierzchni 338 cm2. W pierwszych 17 dniach oczyszczono odleżynę z martwicy za pomocą miodu medycznego i roztworu ponadtlenkowego w płynie i w żelu, a w kolejnych 5 tygodniach stosowano nowoczesne opatrunki aktywne. Koszt wyłącznie zastosowanych opatrunków i preparatów wyniósł 6419,24 zł. W kolejnych 2 tygodniach zastosowano urządzenie Avance® Solo o sile ssania 125 mmHg, z opatrunkami przeznaczonymi do ran płaskich. Koszty terapii wyniosły 2126,89 zł. Jednakże odsetek zamykania rany był prawie jednakowy w obu prowadzonych terapiach i wyniósł odpowiednio 65,38% i 64,74% zamkniętej powierzchni rany, pomimo zastosowania poza wskazaniami opatrunków w terapii podciśnieniowej.

Słowa kluczowe: KTU, odleżyna, SCALE, terapia podciśnieniowa (NPWT)

Abstract: Kennedy terminal ulcer, classified as a SCALE wound, develops in patients at the end of life, as well as in patients with acute organ failure, such as heart failure. The paper presents the at-home treatment of pressure ulcers with an initial area of 338 cm2 in a patient following an extensive myocardial infarction. In the first 17 days, the ulcer was cleared from necrosis using medical honey and superoxide liquid and gel solution. In the subsequent 5 weeks, modern active dressings were used. The cost of only the applied dressings and preparations amounted to PLN 6 419.24. In the next 2 weeks, the Avance® Solo device with a suction force of 125mmHg was used with dressings intended for flat wounds, the cost of which was PLN 2 126.89. However, the wound closure rate was nearly the same in both treatments: 65.38% and 64.74% of the closed wound area, respectively, despite inadequate dressings applied to NPWT.

Key words: KTU, negative pressure wound therapy (NPWT), pressure ulcer, SCALE