Mezenchymalne komórki macierzyste w leczeniu głębokich oparzeń – wizja przyszłości, czy kolejny mit?

Mesenchymal stem cells in the treatment of deep burns – a future vision or a myth?

Agnieszka Surowiecka1 | Oliwia Stendel2 | Jerzy Strużyna1, 3

ORCID*: 0000-0003-3360-716X | 0000-0001-6481-372X | 0000-0002-3064-3379

1 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej
2 Zakład Biochemii i Żywienia, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Agnieszka Surowiecka
Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej,
Szpital Powiatowy SP ZOZ w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
tel.: (81) 752 65 38,
fax: (81) 752 65 39,
e-mail: dr.surowiecka@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.11.2021

Zaakceptowano: 02.12.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2021018

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2021;9(4):87–91

Streszczenie: Mezenchymalne komórki macierzyste mają znaczący potencjał regeneracyjny i stosowane są w wielu wskazaniach. Wydzielają wiele czynników wzrostu, m.in. dla fibroblastów, śródbłonka, a także cytokin przeciwzapalnych, stymulują regenerację tkanek, promując sekrecję białek i glikozaminoglikanów macierzy zewnątrzkomórkowych, takich jak kolagen I, II, III i V, elastyna, ale także metaloproteinaz. Wydzielają egzosomy i mikropęcherzyki zawierające białka, kwasy nukleinowe, lipidy i enzymy. Ponadto wykazują działanie inaktywujące wolne rodniki. Celem niniejszego opracowania była próba zebrania dotychczasowej literatury dotyczącej zastosowania komórek macierzystych w leczeniu rany oparzeniowej.

Słowa kluczowe: mezenchymalne komórki macierzyste, oparzenie, rana oparzeniowa

Abstract: Mesenchymal stem cells are characterized by an enormous regenerative potential, and are widely used for various indications. They secrete a number of growth factors, including those for fibroblasts, endothelium, as well as anti-inflammatory cytokines. Furthermore, they also stimulate tissue regeneration, thus, promoting the secretion of proteins and glycosaminoglycans of extracellular matrices, such as collagen I, II, III and V, elastin, but also metalloproteinases. They secrete exosomes and microbubbles which contain proteins, nucleic acids, lipids, and enzymes. In addition, they present a free radical-inactivating effect. The aim of this study was to collect the existing literature with regard to the use of stem cells in the treatment of burn wounds.

Key words: burn, burn wound, mesenchymal stem cells