Miedź – kolejny przełom w ewolucji gojenia ran?

Copper – another breakthrough in the evolution of wound healing?

Kinga Spyrka1 | Jakub Brela1 | Monika Rębisz-Kaszuba2 | Gadi Borkow3, 4 | Marek Kucharzewski2

ORCID*: 0000-0003-4897-8000 | 0000-0003-4384-082X | 0000-0002-5791-7667 | 0000-0001-6170-5344 | 0000-0001-7950-679X

1 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Polska
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3 MedCu Technologies Ltd., Herzliya, Izrael
4 The Skin Research Institute, The Dead-Sea & Arava Science Center, Masada, Izrael

Kinga Spyrka
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich,
ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie,
tel.: (32) 7357433,
e-mail: ikingaxd@gmail.com

Wpłynęło: 13.04.2022

Zaakceptowano: 22.04.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022010

Forum Leczenia Ran 2022;3(2):67–73

Streszczenie: Miedź od wieków była używana do eradykacji zakażeń bakteryjnych. Pierwiastek ten ma nie tylko działanie bakteriobójcze, ale również przyśpiesza proces angiogenezy i epitelizacji. W niniejszej pracy omówiono rolę miedzi w procesie gojenia ran.

Słowa kluczowe: angiogeneza, gojenie ran, miedź

Abstract: For centuries copper has been used to fight bacterial infections. This element not only has a bactericidal effect, but it also accelerates the process of angiogenesis and epithelization. In the presented paper, the role of copper in the wound healing process has been discussed.

Key words: angiogenesis, copper, wound healing