Miód Manuka – alternatywa w leczeniu ran

Manuka honey as an alternative in wound management

Marcela Nowak1 | Dorota Mehrholz2 | Roman Nowicki2 | Wioletta Barańska-Rybak2

1 Studenckie Dermatologiczne Koło Naukowe English Division przy Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Marcela Nowak Studenckie Dermatologiczne Koło Naukowe English Division przy Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Kliniczna 1a, 80-210 Gdańsk, e-mail: mcela94@gmail.com

Wpłynęło: 02.01.2018

Zaakceptowano: 26.02.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2018001

Leczenie Ran 2018;15(1):19–23

Streszczenie: Lecznicze właściwości miodu są wykorzystywane od wieków. Na szczególną uwagę zasługuje miód Manuka (MM) pochodzący z Nowej Zelandii, otrzymywany z herbacianych krzewów Manuka. Uważany jest on za cenną substancję o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, antyoksydacyjnym oraz przeciwnowotworowym. W sytuacji rosnącej oporności szczepów bakteryjnych na antybiotyki i substancje odkażające, poszukuje się alternatywnych sposobów leczenia zakażeń. MM – z uwagi na swoje cenne właściwości – jest obecnie uważany za alternatywę dla opatrunków specjalistycznych zawierających srebro czy też PHM B. Miód Manuka to dobrze zbadana i skuteczna substancja przeciwbakteryjna. Jego skuteczność we wspomaganiu gojenia ran wykazano w 16 badaniach (na całkowitej liczbie 533 ran) przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych. Ponadto korzystne działanie miodu udowodniono w 17 randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem łącznie 1965 uczestników oraz 5 prób klinicznych innych form, obejmujących 97 pacjentów leczonych miodem. MM może stanowić alternatywę dla stosowanych miejscowo substancji przeciwdrobnoustrojowych.

Słowa kluczowe: miód Manuka, opatrunki, rany

Abstract: The therapeutic properties of honey have been known for ages. Manuka honey (MM), from New Zealand, deserves special attention. It is obtained from pollen from Manuka tree flowers. It is considered a valuable substance with antimicrobial, antioxidant and anticancer effects. Because of increasing resistance of bacterial strains to antibiotics and disinfectants, alternative methods of treatment of infections are sought. Due to its valuable properties, MM is now considered an alternative to specialty dressings containing silver or PHM B (polyaminopropyl biguanide). MM is a well-researched and effective antibacterial substance. The effectiveness of MM honey in supporting wound healing was demonstrated in 16 studies on a total of 533 wounds in experimental animals. Moreover, beneficial effects of MM were demonstrated in 17 randomized, controlled clinical trials involving a total of 1965 participants and 5 clinical trials of other forms including 97 participants treated with honey. Therefore, it was considered that MM may be an alternative to local antimicrobial substances. Thanks to the anti-inflammatory effect and increasing the rate of epithelialization, it is a substance of particular utility in the treatment of wounds.

Key words: Manuka honey, ulcer, wounds