Niegojące się rany chirurgiczne. Rozejście się rany chirurgicznej i zakażenie miejsca operowanego

Surgical wounds that do not heal. Surgical wound dehiscence and surgical site infection

Marek Kucharzewski1, 2 | Elżbieta Szkiler3

ORCID*: 0000-0001-7950-679X | 0000-0002-4066-1212

1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu-Rokitnicy
2 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
3 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu

Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica, e-mail: kucharzewski@snlr.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 22.08.2020

Zaakceptowano: 30.09.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020025

Forum Leczenia Ran 2020;1(4):143–151

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono przyczyny, objawy i postępowanie z niegojącą się raną chirurgiczną oraz zakażeniem miejsca operowanego, zgodne z międzynarodowymi rekomendacjami i konsensusem z roku 2018.

Słowa kluczowe: leczenie chirurgiczne, rana chirurgiczna, zakażenie miejsca operowanego

Abstract: This paper presents the causes, symptoms and management of non-healing surgical wounds and surgical site infections in accordance with international recommendations and a consensus that was published in 2018.

Key words: surgical site infection, surgical treatment, surgical wound