Ocena wiedzy pielęgniarek na temat zabiegów z użyciem implantów piersiowych

Assessment of nurses’ knowledge regarding breast implants procedures

Aneta Sztrauch1 | Aleksander P. Jaworski2 | Aneta Drozdowska1 | Ada Łątkowska3 | Dawid Adamczyk4 | Łukasz Łątkowski5 | Piotr Drozdowski1

1 Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
2 Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
4 Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
5 Oddział Chirurgii Plastycznej, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Jana Pawła II w Polanicy

Aleksander P. Jaworski
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice,
tel.: +48 536 137 925,
e-mail: axjaw7@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5646-9399

Wpłynęło: 20.01.2022

Zaakceptowano: 04.03.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2022002

Chirurgia plastyczna i oparzenia 2022;10(1):9–22

Streszczenie: Wstęp Operacje piersi z zastosowaniem implantów są jednymi z najczęściej wykonywanych operacji plastycznych u kobiet. Wykonuje się je zarówno ze względów estetycznych, jak i onkologicznych. Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter tych procedur, szeroką wiedzę na ich temat powinien posiadać nie tylko chirurg plastyk przeprowadzający zabieg, ale również pielęgniarki. Cel Przeprowadzono badanie kwestionariuszowe mające na celu sprawdzenie poziomu wiedzy pielęgniarek pracujących na terenie województwa dolnośląskiego. Materiał i metody Kwestionariusz składał się z 32 pytań. Dane ilościowe automatycznie zbierały się w arkuszu dostępnym w narzędziu Google. W badaniu wzięło udział 110 pielęgniarek. Wyniki Z analizy otrzymanych danych można wnioskować, że poziom wiedzy pielęgniarek na temat zabiegów z użyciem implantów piersiowych jest dobry. Wnioski Pomimo dobrego poziomu wiedzy pielęgniarek dotyczącego wykorzystania implantów piersiowych w zabiegach operacyjnych, istnieje przestrzeń na pogłębienie tej wiedzy. Szerszy zakres wiedzy w tym temacie prezentują pielęgniarki, które pracują w oddziałach zabiegowych, od pielęgniarek pracujących w oddziałach zachowawczych. Zasadne wydaje się przeprowadzenie wieloośrodkowego badania analizującego poziom wiedzy pielęgniarek dotyczących zabiegów z wykorzystaniem implantów piersi na terenie całej Polski.

Słowa kluczowe: anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami piersi, badanie kwestionariuszowe, chirurgia estetyczna, chirurgia rekonstrukcyjna, implanty piersiowe, pielęgniarki

Abstract: Introduction Breast surgeries with the use of implants constitute one of the most frequently performed plastic surgeries in women. They are conducted for both aesthetic and oncological reasons. Therefore, due to the interdisciplinary nature of these procedures, not only the performing plastic surgeon, but also the nursing staff should have extensive knowledge regarding the procedures. Aim A questionnaire survey was conducted to verify the knowledge level of nurses working in the Lower Silesian Region. Material and methods The questionnaire consisted of 32 questions. Quantitative data was automatically collected in a spreadsheet available in the Google tool. 110 nurses participated in the study. Results Based on the analysis of the obtained data, it can be concluded that the level of nurses’ knowledge concerning breast implants procedures is good. Conclusions Despite a good level of knowledge among the nurses regarding the use of breast implants in surgical procedures, there is also room for improvement. Nurses who work in surgical wards present a wider range of knowledge on the abovementioned topic than nurses working in conservative wards. Thus, it seems reasonable to conduct a multi-center study, analyzing the level of nurses’ knowledge about breast implants procedures all over Poland.

Key words: aesthetic surgery, breast implant, breast-implant associated anaplastic large cell lymphoma, nurses, questionnaire survey, reconstructive surgery