Ocena wpływu miejscowego stosowania żelu z oktenidyną na proces gojenia przewlekłych owrzodzeń żylnych goleni

Evaluation of the impact of the local aplication of Octenidine gel on a healing proces o chronic venous leg ulcer

Ireneusz Ryszkiel1 | Kinga Spyrka2 | Marek Kucharzewski1

1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej,
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Marek Kucharzewski
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej,
Śląski Uniwersytet Medyczny,
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica,
e-mail: kucharzewski@snlr.pl
ORCID: 0000-0001-7950-679X

Wpłynęło: 19.04.2022

Zaakceptowano: 30.04.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022011

Forum Leczenia Ran 2022;3(2):55–60

Streszczenie: Wstęp Owrzodzenia żylne goleni należą do chorób powszechnych, przewlekłych i powodujących inwalidztwo. Cel Celem niniejszej pracy była ocena wpływu miejscowego stosowania żelu z oktenidyną na proces gojenia przewlekłych owrzodzeń pochodzenia żylnego, w porównaniu z maścią Argosulfan®. Materiał i metody Pacjentów podzielono na 2 grupy – u chorych z grupy I zastosowano antyseptyczny żel z oktenidyną, Octenilin® (Schülke), w grupie II natomiast maść Argosulfan® (Jelfa). Po założeniu odpowiedniego opatrunku u wszystkich pacjentów zastosowano kompresjoterapię. Wszyscy badani przed rozpoczęciem leczenia, a następnie co 7 dni mieli wykonywany planimetryczny pomiar powierzchni owrzodzenia, aż do czasu wygojenia owrzodzenia. Wyniki Owrzodzenia goleni u osób z grupy I zagoiły się w ciągu 8 tygodni leczenia. Natomiast u pacjentów w grupie II owrzodzenia wygoiły się w ciągu 14 tygodni. Wnioski Miejscowe stosowanie żelu z oktenidyną znacznie szybciej wpływa na zmniejszenie powierzchni owrzodzeń żylnych goleni, a tym samym skraca czas leczenia, w porównaniu do maści Argosulfan®.

Słowa kluczowe: Argosulfan®, Octenilin® żel, owrzodzenie żylne goleni

Abstract: Introduction Venous shin ulcers are one of the most common chronic diseases, resulting in disability. Aim The aim of this study was to compare the effects of topical application of octenidine gel and Argosulfan® on the healing process of chronic venous ulcers. Material and methods Patients were divided into 2 groups: group 1 included patients treated with the antiseptic octenidine gel, Octenilin® (Schülke), whereas in group 2, Argosulfan® ointment (Jelfa) was applied. Following the application of an appropriate dressing, compression therapy was used in all patients. A planimetric measurement of the total ulcer area was performed in all subjects prior to the treatment, and every 7 days until a complete ulcer healing. Results The shin ulcers in group 1 healed within 8 weeks of the treatment. In contrast, ulcers in group 2 healed within 14 weeks. Conclusions Topical application of octenidine gel reduces the surface area of venous shin ulcers much faster, and thus shortens the time of treatment, as compared to Argosulfan ointment.

Key words: Argosulfan®, Octenilin® gel, venous shin ulcers