Opatrunek z rybiej skóry jako nowa metoda leczenia ran?

Fish skin dressing as a new method in wound treatment?

Jakub Brela | Kinga Spyrka

ORCID*: 0000-0003-4384-082X | 0000-0003-4897-8000

 Collegium Medicum im. dr Władysława Biegańskiego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie

Kinga Spyrka
Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego,
Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie,
ul. Jerzego Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa,
tel.: +48 34 378 41 00,
e-mail: ikingaxd@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 01.04.2023

Zaakceptowano: 23.04.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2023006

Forum Leczenia Ran 2023;4(3):65–67

Streszczenie: Istnieje wiele sposobów leczenia ran w zależności od ich głębokości i wielkości. Do takich metod zaliczają się m. in. przeszczep autogeniczny, alloprzeszczepy i przeszczep heterogeniczny. Gojenie się ran obarczone jest jednak potencjalnymi problemami, takimi jak: odrzucenie przeszczepu, infekcja, ryzyko przenoszenia chorób wirusowych (ksenoprzeszczepy), ból oraz znaczne koszty społeczno-ekonomiczne związane z leczeniem. Pojawienie się na rynku medycznym przeszczepów z rybiej skóry stanowi kolejną alternatywę dla obecnie znanych metod, szczególnie w przypadku rozległych oparzeń z ograniczoną dostępnością skóry dawcy oraz wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi i mającymi słabe zdolności gojenia.

Słowa kluczowe: leczenie ran, opatrunki, rybia skóra

Abstract: A number of wound management methods have been developed, depending on the depth and size of the wound. Such modalities include autologous grafts, allografts and xenografts. However, wound healing is associated with various potential issues, such as graft rejection, infection, risk of viral disease transmission (xenografts), pain and significant socio-economic costs involved in the treatment. The use of fish skin grafts in wound management provides another alternative to the currently known methods, particularly in cases of extensive burns with a limited availability of donor skin, as well as among patients with chronic diseases and presenting with impaired healing capacity.

Key words: dressings, fish skin, wound management