Pain Management in Burn Patients

Leczenie bólu u pacjentów z oparzeniami

Oliwia Kwaśniewska | Justyna Walczak | Jakub Włodarczyk | Marcin Włodarczyk

ORCID*: 0000-0002-7361-552X | 0000-0002-2719-3557 | 0000-0003-2010-5136 | 0000-0001-9118-4623

Department of General and Colorectal Surgery, Medical University of Lodz

Marcin Włodarczyk
Department of General and Colorectal Surgery,
Department of Biochemistry,
Medical University of Lodz,
Mazowiecka 6/8, 92-215 Lodz, Poland,
phone: (48 42) 272 57 07,
fax: (48 42) 272 56 94,
e-mail: marcin.wlodarczyk@umed.lodz.pl

*według kolejności na liście Autorów

Received: 28.12.2021

Accepted: 11.01.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2021021

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2021;9(4):101–105

Abstract: A burn is a profoundly traumatic and painful experience. The pain in burn patients is, however, oppressively difficult to treat, perhaps due to an underlying chronic pain that accompanies wound care and medical procedures. This article aims to identify the best methods to guide clinical practice through a review of the past 5 years of development in burn pain management. The PubMed/MEDLINE electronic database was searched for clinical studies, prospective and retrospective studies, case reports and review articles pertinent to the topic of burn pain management. In the present article, the challenges, advances and novel strategies in easing pain in burn injures with special emphasis on paediatric patients have been discussed. For better care performance, future research must continue to optimize present medication paradigms and identify novel targets in burn care to ultimately enhance the treatment results for severe burn injury patients.

Key words: analgesia, burn, children, paediatrics, pain, sedation

Streszczenie: Oparzenia są szczególnie traumatycznym i bolesnym doświadczeniem. Ból towarzyszący tym urazom oraz wynikającym z nich procedurom medycznym jest trudny do leczenia, najprawdopodobniej z powodu jego przewlekłego charakteru. Celem artykułu jest wskazanie najlepszych strategii prowadzenia praktyki klinicznej poprzez analizę nowatorskich metod leczenia bólu u pacjentów z oparzeniami, wprowadzonych w ciągu ostatnich 5 lat. Dokonano przeglądu elektronicznych baz danych PubMed/MEDLINE pod kątem badań klinicznych, badań prospektywnych i retrospektywnych, opisów przypadków oraz artykułów przeglądowych związanych z leczeniem bólu pooparzeniowego. W niniejszym artykule omówiono wyzwania, postępy i nowatorskie strategie łagodzenia bólu w oparzeniach, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów pediatrycznych. Aby w przyszłości uzyskać lepsze rezultaty w praktyce klinicznej, należy kontynuować badania mające na celu optymalizację obecnych paradygmatów oraz zidentyfikować nowe cele badań w tematyce opieki nad oparzeniami. Podjęcie tych działań może ostatecznie poprawić wyniki leczenia u pacjentów z poważnymi obrażeniami po oparzeniach.

Słowa kluczowe: analgezja, ból, dzieci, oparzenie, pediatria, sedacja