Wpływ pandemii COVID-19 na występowanie stresu u pielęgniarek pracujących w oddziałach zakaźnych

Piotr Drozdowski

ORCID: 0009- 0003-1122- 9919

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej,
województwo dolnośląskie
Oddział Chirurgii Plastycznej,
Specjalistyczne Centrum Medyczne
im. Św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2022;10(2):33–34