Rola badań mikrobiologicznych w diagnostyce i leczeniu bakteryjnej waginozy i atypowych zakażeń dróg płciowych

The microbiological diagnostics and treatment of bacterial vaginosis and atypical genitourinary tracts infections

Beata Mączyńska1 | Joanna Grześko2 | Joanna Nowicka1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 II Klinika Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Beata Mączyńska Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 10.09.2010
Zaakceptowano: 15.10.2010
Forum Zakażeń 2010;1(1–2):1–8

Streszczenie: Zakażenia dróg płciowych są trudne do diagnostyki i leczenia ze względu na możliwość występowania różnorodnej flory bakteryjnej bez objawów klinicznych zakażenia, występowania patogenów o specjalnych wymaganiach hodowlanych lub niemożliwych do wyhodowania in vitro oraz ze względu na konieczność jednoczesnego leczenia wszystkich partnerów seksualnych. W pracy przedstawiono i omówiono zagadnienia dotyczące mikrobiologicznej diagnostyki i leczenia waginozy bakteryjnej i atypowych zakażeń dróg płciowych powodowanych przez Chlamydia trachomatis i mykoplazmy płciowe, z uwzględnieniem obecnie dostępnych metod i wytycznych dotyczących antybiotykoterapii.

Słowa kluczowe: Chlamydia trachomatis, diagnostyka mikrobiologiczna, mykoplazmy płciowe, waginoza

Abstract: Diagnostics and treatment of genitourinary tract infections is very difficult due to the possibility of various bacterial flora occurrence without clinical signs of infection, occurrence of pathogens with special culture requirements or even impossible to culture in vitro. The specific challenge is necessity of treat all sexual partners of infected individual simultaneously. In the presented paper the problems concerning the microbiological diagnostics, treatment of bacterial vaginosis and atypical genitourinary tracts infections caused by Chlamydia trachomatis and mycoplasmes are introduced in the light of actual methods and guidelines concerning antibioticotherapy.

Key words: Chlamydia trachomatis, microbiological diagnostics, genital mycoplasmes, vaginosis