Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opiece oraz Konsultanta Krajowego w sprawie wykorzystania przez personel pielęgniarski ultrasonografii do identyfikacji naczyń żylnych celem ich kaniulacji oraz do wprowadzenia obwodowego cewnika pośredniego do naczynia żylnego

Edyta Cudak1 | Paweł Witt2

1 Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
2 Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opiece

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2021;7(2):45–47