Święty Peregryn – patron chorych na owrzodzenie goleni

Saint Peregrin – the patron saint of leg ulcers patients

Katarzyna Wilemska-Kucharzewska1 | Przemysław Bartnik2 | Anna Saran3 | Marek Kucharzewski3

1 Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Oddział Wewnętrzny Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku

3 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- -Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

⇒ MAREK KUCHARZEWSKI Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 20.11.2014

Zaakceptowano: 17.12.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014022

LECZENIE RAN 2014;11(4):177–180

STRESZCZENIE: Wielu świętych jest patronami osób z różnymi schorzeniami. W pracy Autorzy przedstawili życie świętego Peregryna – patrona chorych z owrzodzeniami goleni.

SŁOWA KLUCZOWE: owrzodzenie goleni, święty Peregryn

ABSTRACT: Many saint are believed to be patrons of people suffering from various diseases. In this paper, Authors present the biography of saint Peregrine – the patron of patients with ulcer cruris.

KEY WORDS: saint Peregrin, ulcer cruris