Szczepienia u kobiet ciężarnych – przegląd aktualnych zaleceń

Vaccinations in pregnant women – a review of current recommendations

Monika Surowiec | Mirosława Kędzierska | Agnieszka Sikora

ORCID*: 0009-0002-4710-3528 | 0009-0007-4141-9560 | 0000-0002-3020-1685

Laboratorium Analityczne Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Agnieszka Sikora
Laboratorium Analityczne Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
Aleje Jana Pawła II 10,
22-400 Zamość,
tel.: 84 677 37 88,
e-mail: agnieszka.sikora24@wp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 27.09.2022

Zaakceptowano: 19.10.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2023001

Forum Zakażeń 2023;14(1):25–30

Streszczenie: Szczepienia chronią kobiety ciężarne przed zachorowaniem na choroby zakaźne, a dzięki przenoszeniu przez łożysko specyficznych przeciwciał w klasie IgG oraz przeciwciał przenoszonych z mlekiem matki (IgA, IgG i IgM) zapewniają ochronę niemowlętom już od pierwszych dni życia. Szczepionka jest preparatem, który stymuluje układ odpornościowy do odpowiedzi, jaką uzyskuje organizm przy kontakcie z drobnoustrojem chorobotwórczym. W czasie ciąży większość szczepionek jest bezpieczna, z wyjątkiem szczepionek żywych (atenuowanych). Szczepionkami zalecanymi dla kobiet w ciąży są szczepionki przeciw krztuścowi, przeciw grypie oraz przeciw SARS-CoV-2. Noworodki i niemowlęta należą do grupy szczególnie narażonej na choroby zakaźne, dlatego też zapobieganie zakażeniom poprzez zastosowanie szczepień ochronnych u kobiet ciężarnych stanowi podstawę profilaktyki.

Słowa kluczowe: ciąża, szczepionki, zalecenia

Abstract: Vaccinations protect pregnant women against infectious diseases, and due to the trans-placental transfer of specific IgG antibodies and antibodies transmitted with breast milk (IgA, IgG and IgM), they also provide protection for infants from the first days of life. A vaccine is a preparation which stimulates the immune system to respond in the same way as the body does when it comes into contact with a pathogenic microorganism. Most vaccines are safe during pregnancy with the exception of live (attenuated) vaccines. The vaccines recommended for pregnant women include the pertussis, influenza and SARS CoV-2 vaccines. Newborns and infants are particularly susceptible to infectious diseases, therefore, preventing infections by means of preventive vaccinations in pregnant women constitutes the basis of disease prophylaxis.

Key words: pregnancy, recommendations, vaccines