Tarczyca bajkalska jako nowa formuła hydrożelu o działaniu antyoksydacyjnym

Scutellaria baicalensis as a new hydrogel formulation with antioxidant properties

Kinga Spyrka | Jakub Brela

ORCID*: 0000-0003-4897-8000 | 0000-0003-4384-082X

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Kinga Spyrka
Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego,
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie,
al. Armii Krajowej 13/15,
42-200 Częstochowa,
e-mail: ikingaxd@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 03.12.2022

Zaakceptowano: 23.12.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022016

Forum Leczenia Ran 2023;4(1):9–12

Streszczenie: Tarczyca bajkalska (Scutellaria baicalensis Georgi) jest popularną rośliną leczniczą, stosowaną od tysięcy lat w Chinach. Najbardziej cenną część tej rośliny stanowi korzeń nazywany Huang-Qin. Ma on zastosowanie w leczeniu biegunki, czerwonki, nadciśnienia, krwotoków, bezsenności, stanów zapalnych i infekcji dróg oddechowych. Flawony, takie jak bajkalina, wogonozyd, i ich aglikony, bajkaleina i wogonina, są głównymi związkami bioaktywnymi wyekstrahowanymi z korzenia tej rośliny. Związki te wykazują działanie przeciwrakowe, hepatoprotekcyjne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, przeciwutleniające, przeciwdrgawkowe i neuroprotekcyjne. W pracy omówiono zastosowanie kliniczne tarczycy bajkalskiej.

Słowa kluczowe: flawony, leczenie ran, tarczyca bajkalska

Abstract: Scutellaria baicalensis Georgi (also known as Baikal Skullcap) is a common medicinal plant which has been used in China for thousands of years. The most valuable part of the plant is the root, referred to as Huang-Qin. It is useful in the treatment of diarrhoea, dysentery, hypertension, haemorrhage, insomnia, inflammation and respiratory tract infections. Flavones, such as baicalin, wogonoside, and their aglycones, baicalein and wogonin, represent the main bioactive compounds extracted from the plant’s root. These compounds exhibit antineoplastic, hepatoprotective, antibacterial and antiviral, antioxidant, anticonvulsant and neuroprotective properties. The presented paper addresses the clinical applications of Scutellaria baicalensis.

Key words: Baikal Skullcap, flavones, wound management