Wstępne wyniki leczenia tlenem hiperbarycznym zakażeń tkanek miękkich

The first preliminary assessment of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of infected soft tissue

Rwa Kobielska1, 2 | Anna Chrapusta1 | Wojciech Mudyna2

1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie
2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

Anna Chrapusta Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Hiperbarii Tlenowej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52, e-mail: anna.chrapusta@gmail.com

Wpłynęło: 20.02.2014

Zaakceptowano: 09.04.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014014

Forum Zakażeń 2014;5(2):61–65

Streszczenie: Wstęp Medycyna hiperbaryczna wykorzystuje ciśnienie wyższe od normalnego ciśnienia atmosferycznego. Leczenie tlenem hiperbarycznym posiada ponad pięćdziesięcioletnią tradycję zarówno w medycynie eksperymentalnej, jak i klinicznej. Lecznicze właściwości zwiększonego utlenowania krwi zależą od mechanizmu działania podwyższonego ciśnienia. Wiele typów komór hiperbarycznych służy obecnie do leczenia pacjentów zarówno
planowych, jak i ze wskazań ostrych. Materiał i metody Przedstawiona praca jest próbą oceny zastosowania tlenu hiperbarycznego w leczeniu zakażeń tkanek miękkich. W badaniu wzięło udział sześciu pacjentów, u których zastosowano od 3 do 30 zabiegów sprężeń w wieloosobowej komorze hiperbarycznej w warunkach ciśnienia równego 2,5 ciśnienia absolutnego (ATA). Wyniki U wszystkich badanych zaobserwowano znaczącą poprawę gojenia ran po przeprowadzeniu terapii hiperbarii. Wnioski Dostarczenie organizmowi tlenu pod ciśnieniem zwiększonym do 2,5 ATA wydaje się być pomocną metodą w kompleksowym leczeniu zakażeń tkanek miękkich.

Słowa kluczowe: komora hiperbaryczna, rany zakażone

Abstract: Introduction Hyperbaric medicine uses pressure higher than local atmospheric pressure. It has over 50 years of experience in the field of research as well as in clinic. Therapeutic benefit of improved oxygenation depends of the mechanical effects of increased pressure. A various kind of hyperbaric chambers serve for the treatment according to acute or chronic indications. Material and methods The present investigation was designed to determine the effect of the hiperbaric oxygenation applied for the treatment of infected soft tissue wound. The six patients undergone from 3 to 30 compressions in multiplace hyperbaric chamber with 2.5 atmosphere of absolute pressure (ATA). Results After 3 to 30 session in hyperbaric chamber all patients manifested significant acceleration of wound healing. Conclusions In conclusion, increasing pressure at 2.5 ATA seems to be the positive factor in the complex treatment of infected wounds.

Key words: hyperbaric chamber, infected wounds