Przygotowanie pacjenta do planowego zabiegu operacyjnego

Przygotowanie pacjenta do planowego zabiegu operacyjnego Preparing the patient for surgery Miłosz Parczewski Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, Tel.: (22) 851 52 05, Fax: (22)...

„Zmierzch” – przeszczepienie wątroby u osób zakażonych HIV

„Zmierzch” – przeszczepienie wątroby u osób zakażonych HIV „USK ” – liver transplantation among HIV-infected patients Miłosz Parczewski Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul....

Patomechanizm uszkodzeń wątroby wskutek zakażeń HCV

Patomechanizm uszkodzeń wątroby wskutek zakażeń HCV Pathogenesis of liver damage due to HCV infection Szymon Kierat1 | Urszula Demkow1, 2 1 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala...