Metody odciążania w zespole stopy cukrzycowej

Metody odciążania w zespole stopy cukrzycowej Off-loading in diabetic foot syndrome Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Katarzyna Moskalik | Agata Matej | Agnieszka Sosnowska | Olga Lepa | Przemysław Krasnodębski | Krzysztof Dęmbe | Janusz Krzymień Katedra i Klinika...

Rola angiogenezy w gojeniu ran

Rola angiogenezy w gojeniu ran The role of angiogenesis in wound healing Ewa Rojczyk-Gołębiewska1 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska2 | Artur Pałasz1 | Marek Kucharzewski3 1 Zakład Histologii, Wydział Lekarski, Katedra Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu...