Poprawa warunków pracy pielęgniarek w Oddziale Intensywnej Terapii

Poprawa warunków pracy pielęgniarek w Oddziale Intensywnej Terapii HWE4CCN Erasmus+ Strategic partnerships key action 2 sector: KA202 Dorota Ozga | Beata Penar-Zadarko | Monika Borzuchowska | Beata Dobrowolska | Paweł Witt | Aleksandra Gutysz-Wojnicka Numer projektu:...