Zarys historii metod i technik opatrywania oraz leczenia ran

Zarys historii metod i technik opatrywania oraz leczenia ran Historical outline of methods and techniques in dressing and treating wounds Barbara Raczkowska1 | Dorota Gregorowicz-Wapras2, 3 1 Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego...