W dniach 11–13 maja 2023 r. odbyło się 26. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Na spotkanie przyjechało ponad 280 osób, przedstawicieli wielu zawodów medycznych i reprezentujących różne ośrodki z całej Polski, by kompleksowo i interdyscyplinarnie pochylić się nad szeroko rozumianą dziedziną rehabilitacji kardiologicznej.

– Choć Wisła to dla każdego polskiego kibica sportowego szusowanie po stokach i skoki narciarskie, dla nas to czas podsumowań całorocznej wytężonej pracy, wspólne dyskusje, a także czas na chwilę zadumy oraz odrobina wytchnienia w zaufanym Gronie – czytamy w zaproszeniu na konferencję dr Agnieszki Mawlichanów.

Program 26. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku był wyjątkowo różnorodny, a ciekawe tematy przyciągnęły na sale wykładowe wielu uczestników. Nie zabrakło również warsztatów, wymiany doświadczeń i dyskusji. Uczestnicy mieli m.in. szansę, by zapoznać się z analizami wyników Koordynowanej Opieki Specjalistycznej w dziedzinie kardiologii, podsumować czasy pandemii, które postawiły nowe wyzwania przed rehabilitacją kardiologiczną i telemedycyną, a także podzielić się uwagami na temat nowych standardów PTK i ESC. Ponadto nie zabrakło również tematów związanych z kardiologią sportową, prewencją, monitorowaniem wysiłku i wielu innych. Z kolei dzięki obecności wystawców, uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie rehabilitacji kardiologicznej i fizjologii wysiłku.

Ważnym wydarzeniem spotkania była także sesja pt. „Telerehabilitacja hybrydowa po 5 latach od wprowadzenia refundacji – dyskusja okrągłego stołu” – pod patronatem Komisji Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych PAN i Komisji Informatyki i Telemedycyny oraz Infrastruktury ZG PTK.

Podczas 26. Sympozjum SRKiFW odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, na którym wybrano nowy Zarząd Sekcji (kadencja 2023–2025) w składzie:

Przewodnicząca – Małgorzata Kurpesa,
Przewodnicząca Elekt – Edyta Smolis-Bąk,
Poprzednia Przewodnicząca – Agnieszka Mawlichanów.

Członkowie:

  • Renata Główczyńska,
  • Zbigniew Eysymontt,
  • Krzysztof Smarż,
  • Adam Staroń,
  • Iwona Szadkowska,
  • Bartosz Szafran.

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kadencja nowego Zarządu rozpocznie się następnego dnia po zakończeniu XXVII Międzynarodowego Kongresu PTK.

Organizatorami 26. Sympozjum SRKiFW było wydawnictwo naukowe Evereth Publishing i Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z pełną relacją z wydarzenia oraz obejrzenia wideorelacji i galerii zdjęć: