Wydawca ––

Redaktor Zarządzający
Mariola Piotrowska

Korespondencje w sprawie zezwoleń na przedruk całości lub wybranej części periodyku:

22 813 21 92

m.piotrowska@evereth.pl

Redaktor Prowadzący i Językowy
Patrycja Goss-Piotrowska

Korekta językowa i redakcja czasopisma.

22 813 21 92

+48 885 243 441

p.goss@evereth.pl

Reklamy i reprinty komercyjne
Krzysztof Nowiński

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia zamieszcza płatne ogłoszenia reklamowe. Cennik dostępny jest u Wydawcy.
Firmy zainteresowane zakupieniem reprintów z artykułów publikowanych na łamach czasopisma prosimy o kontakt:

22 813 21 92

k.nowinski@evereth.pl

Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11
03-994 Warszawa

22 813 21 92

kontakt@evereth.pl