Editor in Chief
Paweł Witt
Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
redakcja@pielegniarstwoanestezjologiczne.pl

Deputy Editor in Chief
Anna Zdun
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
redakcja@pielegniarstwoanestezjologiczne.pl

Secretary Editor
Małgorzata Jadczak
Klinika Traumatologii, Neurotraumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Okulistyki
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
redakcja@pielegniarstwoanestezjologiczne.pl

Wioletta Cedrowska-Adamus – Klinika Neonatologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Grażyna Durek – Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich

Aleksandra Gutysz-Wojnicka – Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Elżbieta Janiszewska – Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Magdalena Kocot-Kępska – Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Jagielloński

Maria Kózka – Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Uniwersytet Jagielloński

Romuald Krajewski – Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski

Bogumił Lewandowski – Katedra Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski

Waldemar Machała – Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Mirosława Malara – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Małgorzata Malec-Milewska – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Przemysław Matras – Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Edyta Niemczyk – Szpitalny Oddział Ratunkowy, Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Beata Ochocka – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dorota Ozga – Katedra Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dorota Pilch – Zentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Universitäts Klinikum Eppendorf, Hamburg, Niemcy

Joanna Przybek-Mita – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

Marcin Rawicz – Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

Barbara Rumian – Kliniczny Oddział Kardiologii z Salą R 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie; Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Bogumiła Snopek – Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Teresa Sycz – Vratislavia Media Sp. z o.o. we Wrocławiu

Tadeusz Szreter – Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Stanisław Wojtan – Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marek Wojtaszek   Katedra Ratownictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Jerzy Wordliczek – Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Jagielloński

Irena Wrońska – Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Urszula Zielińska-Borkowska – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Patrycja Goss
p.goss@evereth.pl

Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11
03-994 Warszawa