W nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów, opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, czasopisma „Forum Zakażeń” i „Forum Leczenia Ran” otrzymały po 20 punktów edukacyjnych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało aktualizację w komunikacie z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Lista realizuje dyspozycję art. 267 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z nowym wykazem czasopisma naukowe „Forum Zakażeń” i „Forum Leczenia Ran” otrzymały po 20 punktów edukacyjnych za publikację artykułu na łamach pisma.

Dziękujemy za zaufanie i serdecznie gratulujemy wszystkim Redakcjom, Autorom i Recenzentom zaangażowanym w rozwój czasopism z portfolio wydawnictwa Evereth! Jednocześnie zachęcamy do publikacji manuskryptów na łamach naszych pism – szczegółowe informacje można znaleźć w zakładkach „Forum Zakażeń” i „Forum Leczenia Ran”:

Zgłoszenia pracy można również dokonać mailowo na adres: p.goss@evereth.pl.

„Forum Leczenia Ran” to oficjalne czasopismo naukowe Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki. Periodyk podejmuje szeroko pojętą tematykę ran trudno gojących się o różnej etiologii. Tworzą go najlepsi eksperci w dziedzinie leczenia ran w Polsce.

„Forum Zakażeń” to oficjalne czasopismo naukowe Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”. Dwumiesięcznik ujmuje w swoich treściach problematykę szeroko pojętego zagadnienia, jakim są zakażenia. Dzięki interdyscyplinarności czasopisma artykuły w nim zawarte przedstawiają obszerną wiedzę na temat zakażeń, które wciąż stanowią duże wyzwanie dla współczesnej medycyny.