W dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. w Bachleda Hotel Kasprowy w Zakopanem odbędzie się konferencja II Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego. To spotkanie jedyne w swoim rodzaju, które w jednym miejscu łączy najważniejsze zagadnienia praktyczne i teoretyczne, ale jednocześnie tworzy przestrzeń do twórczej dyskusji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki.

– Wciąż z ogromną dumą i radością wspominamy pierwszą edycję konferencji, która na sale wykładowe i warsztatowe przyciągnęła ponad 600 osób z całego kraju. W naszej pamięci szczególnie zachowały się żywe, pogłębione dyskusje, trwające do późnych godzin wieczornych, oraz niesamowita atmosfera spotkania, sprzyjająca dzieleniu się doświadczeniami pomiędzy pielęgniarkami a lekarzami, diagnostami, ratownikami medycznymi, a nawet pacjentami i ich rodzinami – wskazują Przewodniczący Komitetu Naukowego, dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt i mgr Małgorzata Jadczak, oraz Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Mariola Piotrowska, Prezes wydawnictwa naukowego Evereth Publishing.

Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego to projekt edukacyjny, którego głównym celem jest stworzenie przestrzeni do twórczej dyskusji oraz rozwoju umiejętności zawodowych – elementów kluczowych w praktyce klinicznej pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki.

Wśród zagadnień, które zostaną poruszone podczas II Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego znajdują się:

 • Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Terapii – w obliczu nowych wyzwań, lecz starych problemów
 • Rzeczywistość postcovidowa w organizacji Oddziałów AiIT – bilans zysków i strat
 • Płynoterapia okołooperacyjna i w intensywnej terapii
 • Zakażenia w anestezjologii i intensywnej opiece
 • Szczepy wielolekooporne – wyzwania w racjonalnej antybiotykoterapii
 • Nowe standardy w leczeniu bólu
 • Rany w oddziale AiIT – profilaktyka i leczenie
 • Nowoczesne metody monitorowania higieny i dezynfekcji w szpitalach
 • Kompleksowa opieka nad pacjentem – case studies
 • Nowoczesne technologie w placówkach medycznych
 • Żywienie kliniczne

i wiele innych tematów istotnych w codziennej praktyce. 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich praktyków, którzy na co dzień profesjonalnie czuwają nad znieczulanym pacjentem, a także sprawują nad nim opiekę w ramach intensywnej terapii.

Rejestracja na II Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego możliwa jest na stronie fpa2023.pl. Jednocześnie informujemy, że tylko do 6 marca 2023 r. obowiązują niższe ceny!