Leczenie Ran 2015;12(4):147–202

Zgorzel Fourniera. Chirurgiczne wyzwanie w zaopatrzeniu rozległej rany krocza. Pułapki oraz przeszkody terapeutyczne. Wielokierunkowe postępowanie jako nadzieja skutecznej terapii – opis przypadku

Fournier gangrene. A surgical challenge in the form of a broad wound of the crotch. Therapeutic traps and encumbrances . Multi-directional proceedings as a hope for a successful therapy – a case report


Bartosz Cybułka | Jacek Rapeła | Tomasz Piasecki | Andrzej Wach

Leczenie ran 2015;12(4):147–154

 

Owrzodzenie Marjolina w przebiegu nieskutecznie leczonej odleżyny okolicy krętarzowej uda prawego – opis przypadku

Marjolin’s ulcer in the course of unsuccessfully treated decubit us of the trochanteric region of the right thigh – a case report


Dariusz Bazaliński | Grzegorz Guzik | Beata Barańska

Leczenie Ran 2015;12(4):155–158

 

Zastosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej – opis przypadku

The application of negative-pressure wound therapy for the treatment of the diabetic foot syndrome – a case report


Monika Han | Krzysztof Paruzel  | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2015;12(4):159–163

 

Krwiak goleni w przebiegu leczenia warfaryną – opis przypadku

Lower leg hematoma during treatment with warfarin – a case report


Elżbieta Szkiler

Leczenie Ran 2015;12(4):165–169

 

Rola czynników angiopoetycznych w procesie gojenia ran u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ZSC o etiologii neuropatycznej przy zastosowaniu terapii podciśnieniowej

The role of angiopoetic factors in wound healing among patients with diabetes treated with negative-pressure wound therapy


Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Joanna Kania  | Ewelina Bucior  | Adriana Nowak | Tomasz Grzela  | Alicja Krejner  | Leszek Czupryniak

Leczenie Ran 2015;12(4):171–178

 

Profilaktyka i leczenie odleżyn w praktyce personelu pielęgniarskiego oddziałów neurologicznych w odniesieniu do wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Doniesienie wstępne

Prevention and treatment of decubitus ulcers in the practice of ne urology nurses in relation to the recommendations issued by the Polish Wound Management Association. Preliminary report


Dariusz Bazaliński | Anna Fąfara  | Paulina Ząbek | Maria Kózka

Leczenie Ran 2015;12(4):179–186

 

Wpływ opatrunku piankowego w technologii Hydrofiber® z jonami srebra na leczenie owrzodzeń stopy cukrzycowej

Effect of silver-releasing foam dressing in Hydrofiber® technology on healing of diabetic foot ulcers


Marek Kucharzewski | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska | Maciej Sopata | Elżbieta Tomaszewska

Leczenie Ran 2015;12(4):187–190

 

Zachowania zdrowotne pacjentów z cukrzycą w zakresie prewencji zespołu stopy cukrzycowej

Health habits of patients with diabetes in terms of diabetic foot


Mateusz Mieczkowski | Tomasz J. Siwko | Joanna Parafiniuk | Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Przemysław Krasnodębski | Janusz Krzymień | Leszek Czupryniak

Leczenie Ran 2015;12(4):191–195

 

Amputacje kończyn na przestrzeni wieków

Limb amputation through the ages


Michał Morawiecki | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska | Wiesław Zielonka | Robert Kokot | Anna Saran | Przemysław Bartnik | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2015;12(4):197–200

Evereth Publishing