Zachęcamy do zapoznania się z relacją z konferencji kardiologicznej Kasprowisko 2022, która odbyła się w Zakopanem w dniach 6–9 kwietnia. 

XXVIII Konferencja Szkoleniowa Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kasprowisko 2022 tradycyjnie zgromadziła setki uczestników oraz dziesiątki wybitnych ekspertów z dziedziny elektrokardiologii – zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W tegorocznej odsłonie wydarzenia uczestniczyło ponad 700 osób zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy na temat  EKG.

Program merytoryczny XXVIII Konferencji AENiT PTK był bardzo różnorodny. Wśród ponad 40 sesji nie zabrakło tematów związanych z COVID-19 i wpływu infekcji na pracę serca, ale w Zakopanem głównie mówiło się o EKG, np. zapisach EKG w formie testów wysiłkowych, testów spiroergometrycznych, holterowskich czy też telemedycznych, a także o ocenie zgonu sercowego na podstawie zapisu EKG.

– Na naszej konferencji mamy możliwość zgłębienia wiedzy zarówno z krótkoterminowego monitorowania EKG, jak i monitorowania długoterminowego, teleopieki, telerehabilitacji, home monitoringu urządzeń wszczepialnych – powiedziała prof. dr hab. med. Katarzyna Biernacka, Przewodnicząca AENiT PTK.

Organizatorzy konferencji: AENiT PTK, Szpital Powiatowy im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz wydawnictwo Evereth Publishing. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr Bartosz Szafran.

Przeczytaj wypowiedzi ekspertów i obejrzyj galerię zdjęć z konferencji Kasprowisko 2022: