W dniach 2–3 grudnia w Warsaw Plaza Hotel odbyła się 14. Konferencja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK. Po raz pierwszy organizatorzy zdecydowali się na dwudniową formułę wydarzenia. Zostały przedstawione najnowsze zalecenia i ciekawe przypadki kliniczne.

Program wydarzenia został podzielony na dwa dni, a te na przegląd prac naukowych i najnowszych wytycznych z dziedziny kardiologii sportowej. Tegoroczna edycja wydarzenia została uzupełniona o sesję przypadków klinicznych i warsztaty EKG, którą poprowadził Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr Bartosz Szafran.

Pacjent staje się punktem odniesienia sam dla siebie. Współdecyduje o rodzaju aktywności fizycznej. Na podstawie wywiadu, badania fizykalnego i EKG, lekarz medycyny sportowej dobiera typ, objętość i intensywność aktywności fizycznej. Jeśli pacjent ma już zmiany kardiologiczne, to dobierzmy mu taki wysiłek, żeby te zmiany się nie duplikowały – mówiła jedna z Prelegentek, dr n. med. Anna Turska-Kmieć.

Poza salą wykładową toczyły się równie intensywne dyskusje, jak te zaplanowane w programie merytorycznym. Przez dwa dni i jedną noc uczestnicy konferencji mogli nie tylko wysłuchać prezentacji, lecz także w czasie przerw kawowych i lunchu wymienić się spostrzeżeniami z reprezentantami najznamienitszych ośrodków kardiologicznych w Polsce. Tworzyły się kolejne stoliki wokół prof. Ziółkowskiej, prof. Małka, dr. Miszczak-Knecht, dr Główczyńskiej, prof. Mamcarza, dr Folgi i innych.

Organizatorami 14. Konferencji Sekcji Kardiologii Sportowej byli Sekcja Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz wydawnictwo naukowe Evereth Publishing. 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z pełną relacją z wydarzenia oraz obejrzenia galerii zdjęć: