Prawo pacjenta do zgody a obowiązek leczenia

Prawo pacjenta do zgody a obowiązek leczenia Patient’s right to consent and the obligation of treatment Anna Dalkowska Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Tel.: (58) 661 83 91, Fax: (58) 661 83 93...

Rola pielęgniarki epidemiologicznej w Zespole ds. Kontroli Zakażeń

Rola pielęgniarki epidemiologicznej w Zespole ds. Kontroli Zakażeń The role of the epidemiological nurse in the Infection Control Team Krystyna Paszko Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku, Al. Jana Pawła II...

Powikłania po antybiotykoterapii

Powikłania po antybiotykoterapii Complications of antibiotic therapy Urszula Zielińska-Borkowska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul....

Kolonizacja sieci wodnej szpitali pałeczkami Legionella pneumophila na podstawie analizy danych z badań mikrobiologicznych Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu – część 2 Monitoring i działania zapobiegawcze

Kolonizacja sieci wodnej szpitali pałeczkami Legionella pneumophila na podstawie analizy danych z badań mikrobiologicznych Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu – część 2 Monitoring i działania zapobiegawcze Colonization of hospital water systems with...