Prawne następstwa braku zgody pacjenta na leczenie

Legal consequences of patient’s consent lack to treatment Legal consequences of patient’s consent lack to treatment Anna Dalkowska Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Tel.: (58) 661 83 91, Fax:...