Powikłania ospy wietrznej – omówienie wybranych przypadków

Powikłania ospy wietrznej – omówienie wybranych przypadków Complications of varicella – presentation of selected cases Ewa Duszczyk1, 2 | Ewa Talarek1, 2 1 Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego2 SP ZOZ Wojewódzki Szpital...

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych i mózgu

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych i mózgu Cryptococcal meningoencephalitis Joanna Kozłowska Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, Tel.: (22) 335 52 22, Fax: (22) 631 05 35...