Dysbioza oraz zastosowania ryfaksyminy-α w jej leczeniu

Dysbioza oraz zastosowania ryfaksyminy-α w jej leczeniu Dysbiosis: treatment with rifaximin Magdalena Frej-Mądrzak1 | Małgorzata Jeziorek2 | Jolanta Sarowska1 | Agnieszka Jama-Kmiecik1 | Irena Choroszy-Król1 ORCID*: 0000-0002-8138-2586 | 0000-0001-6704-1788 |...