Opatrunki hydrofobowe w leczeniu ran

Opatrunki hydrofobowe w leczeniu ran Hydrophobic dressings in wounds treatment Paweł Brazis1 | Maria T. Szewczyk1, 2 | Łukasz Woda1 | Paulina Mościcka1, 2 | Arkadiusz Jawień1 1 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M....