Mukowiscydoza. Udział biofilmów w zakażeniach płucnych

Mukowiscydoza. Udział biofilmów w zakażeniach płucnych Cystic fibrosis. Biofilms involved in pulmonary infections Beata Sadowska | Marzena Więckowska-Szakiel | Małgorzata Paszkiewicz | Barbara Różalska Pracownia Biologii Zakażeń Katedry Immunologii i Biologii...